Terug naar home

Wat is OHSAS 18001?

hekobv afbeelding

OHSAS staat voor Occupational Health and Safety Assessment Series. OHSAS schrijft voor hoe de gezondheid en veiligheid van medewerkers in een bedrijf kunnen worden geborgd.  Deze voorschriften liggen vast in een handleiding voor het opzetten van een Arbozorgsysteem en zijn op alle soorten bedrijven van toepassing.

De zorg voor veiligheid en gezondheid heeft betrekking op alle medewerkers binnen een organisatie en alle betrokkenen van buiten die organisatie, zoals bijvoorbeeld personeel van aannemers en bezoekers. Met OHSAS 18001 bent u ervan verzekerd dat ons veiligheidsmanagement goed is geregeld.

Structureel

OHSAS 18001 houdt verder in dat risico’s structureel worden geïnventariseerd en geëvalueerd en dat onze medewerkers gericht leren van ervaringen, omdat het sturen en motiveren van werknemers nog altijd cruciaal is in het borgen van onze bedrijfsveiligheid.

Eerste internationale norm

OHSAS 18001 is de eerste internationale norm voor veiligheidsmanagement die wereldwijd wordt geaccepteerd en door de grote certificerende organisaties wordt ondersteund. Er zijn in Nederland inmiddels 21 bedrijven OHSAS- gecertificeerd. 

Terug naar home